Bokrecension Ulla Strängberg, Sveriges Radio

with Inga kommentarer

”Magnus Hördegårds Bok Vägen hem för Benjamin Blå talar direkt till hjärtat. Det är en berättelse om hur Benjamin, som är tre år gammal, får en tumör på sina båda njurar och överlever som genom ett under.

När den vuxne Benjamin drabbas av diabetes åker han hem till mamma Anna på gården i Småland för att komma underfund med vem han är och hur hans liv har blivit som det blivit. Dels är det ett porträtt av den sökande Benjamin men också av mamma Anna, en gudfruktig kvinna som lever i ett bondesamhälle och en frikyrklig miljö som inte finns längre.

Benjamin brottas med sin tro och sina tvivel under hela livet och kommer fram till en tro till slut. Boken ger en inblick i den gamla frikyrkligheten med syndakatalog etc – något som många med liknande bakgrund kan känna igen sig i.

Boken är läsvärd och lättläst. Min enda invändning är att man ibland måste navigera mellan de olika berättarna då det är två berättelser i en.”

Ulla Strängberg, Sveriges Radio